Ahoj všichni

Klub dopravní historie je zaměřený na zájemce z řad dětí a mládeže, kteří se zajímají o různé formy dopravy a to jak současné, tak i o její historii. Klub vyvíjí činnost při pravidelných schůzkách, exkurzích na dopravně zajímavá pracoviště (ČD, SŽDC, Dopravní podniky atd.), a to jak v ČR, tak i v blízkém zahraničí. Součástí činnosti jsou i dopravně zaměřené výlety a výuka na PC – simulace provozu. Sbíráme a sdílíme i nejčerstvější informace z provozu různých zajímavých vozidel či akcí.